We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Destacats

Revoluciona

Regulador i Analitzador de Xarxes a un preu especial

on .

             
 

Preu Net especialRegulador + Analitzador de Xarxes per un preu promocional durant un temps limitat.

  

* Preu promocional vàlid fins el 30 de setembre de 2014.

 
 

El primer pas cap a l'eficiència energètica.

 

Amb el Computer SMART III coneixereu tots els paràmetres elèctrics, tant de la vostra bateria de condensadors, com de la instal·lació, per poder optimitzar els costos energètics.
 Regulador de Energía Reactiva + Analizador de redes trifásicas
 Computer SMART III mesura anàlogament el comptador de companyia, d'aquesta manera optimitzarà la vostra bateria de condensadors i evitarà futures penalitzacions.

 

Computer SMART IIIRegulador

                                     
Tipus Codi 
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés R13851
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés R13862
  

Regulador + 2 Transformadors de mesura TC
 Regulador + 2 Transformadores de medida TC

                                                                                                                                                                                                                                                 
Regulador   Transf. Rel. transf.  
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés  +  TC 5 (x2)  100/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TC 5 (x2)  100/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TC 5 (x2) 250/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TC 5 (x2) 250/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TC 8 (x2) 500/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TC 8 (x2) 500/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TC 8 (x2) 800/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TC 8 (x2) 800/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TC 8 (x2) 1000/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TC 8 (x2) 1000/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TC 8 (x2) 1500/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TC 8 (x2) 1500/5 A
  

Regulador + 2 Transformadors de mesura TP
 Regulador + 2 Transformadores de medida TP

                                                                                                                                                                                                             
Regulador   Transf. Rel. transf.  
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés   TP-23 (x2) 100/5 A 
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TP-23 (x2) 100/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TP-23 (x2) 250/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TP-23 (x2) 250/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TP-812 (x2) 500/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TP-812 (x2) 500/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TP-812 (x2) 800/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TP-812 (x2) 800/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TP-812 (x2) 1000/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TP-812 (x2) 1000/5 A
 
                 
 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
    
 

Analitzador de xarxes compacte per a panell CVM-C10

on .

 

CIRCUTOR, continuant amb el seu constant esperit innovador, ofereix una nova solució en el camp dels analitzadors de xarxes per  panell amb visualització de paràmetres instantanis més completa, amb mesura de consum elèctric amb possibilitat de visualitzar nous paràmetres com cost o emissions de CO2 a la mateixa pantalla del dispositiu.

El CVM-C10 és un analitzador de xarxes per Mitja/Baixa tensió capaç de ser instal·lat en sistemes de 600 kV i fins a 10 kA. A la seva pantalla s'escalen tots els paràmetres de k a M, “MEGAS” de forma automàtica.

Es tracta d'un CVM que permet un ampli ventall de visualització de paràmetres elèctrics, des de tensions, corrents i potències compostes o per fase, descomposició fins al 31è  harmònic i consums d'energia.

La seva interfície amb tres botons capacitius permet accedir a  múltiples pantalles de monitoratge de dades d'una manera ràpida i senzilla, a més d'oferir una protecció frontal IP65 ja que el frontal és d'una sola peça sense esquerdes.

La tecnologia “chip on glass” del seu display personalitzat permet una clara visualització dels valors en pantalla.

El CVM-C10 aporta més informació a l'usuari, permet tenir a la mateixa vista, el % d'ús o càrrega de la instal·lació, així com el valor màxim aconseguit. També mostra el valor de cos_PHI o PF (seleccionable) en forma analògica, a més de qualsevol altre paràmetre trifàsic o per fase seleccionat per l'usuari.

Disposa de tres tarifes o comptatge de consum de tres procedències diferents, amb les seves respectives visualitzacions de Cost o kg CO2 segons la programació dels ràtios corresponents.

Possibilitat de configurar les seves quatre sortides digitals com senyals d'alarma per a qualsevol paràmetre instantani amb totes les configuracions possibles. Mínim, Màxim, Histèresis, retards a la connexió / desconnexió i Funció LATCH o enclavament.

Possibilitat de configurar les seves dues sortides digitals com senyal d'impulsos per a qualsevol paràmetre incrementat amb totes les configuracions possibles. Pes de l'impuls i configuració del temps ON de l'impuls de 40 a 250 ms.

Disposa de tres indicadors LED frontals, Power pulsació de tecla en blanc brillant i un led d'Alarma vermell d'alta intensitat lumínica.

 

Més informació:
 Analitzador de xarxes compacte CVM-C10

 

Regulador complet d'energia reactiva: Compensació, mesura i protecció

on .

 

CIRCUTOR, davant la creixent tendència d'un major enduriment i rigorositat de les penalitzacions per consum d'energia reactiva, s'anticipa al futur i ofereix la compensació intel·ligent del nou computer SMART III.

                     
  

 
  

La mesura amb tres transformadors de corrent assegura una lectura anàloga a la del comptador de companyia. El regulador d'energia reactiva computer SMART III és l'únic del mercat que afegeix a la tradicional mesura amb un sol transformador de corrent, la possibilitat de mesurar amb tre, incorporant, a més, les funcions d'un complet analitzador de xarxes, i el control de corrents residuals de fuita.

 

La viabilitat d'usar 1 ó 3 transformadors, el converteixen en el regulador ideal en qualsevol instal·lació, essent possible:

 
   
 • Canviar de 1 a 3 transformadors en cas de: 
    
  • Modificacions en la penalització de reactiva.
  •  
  • Variacions en els hàbits de consum.
  •  
  • Importants desequilibris de corrent per fases.
  •  
   
 •  
 • Substituir el regulador en qualsevol bateria existent.
 •  
 

A més, el computer SMART III és un regulador que assegura un excel·lent manteniment preventiu, mitjançant la programació de les seves alarmes i les opcions de test d'estat dels condensadors, oferint màxima supervisió i seguretat a l'equip de compensació.

 

Més informació:
 Regulador complet d'energia reactiva computer SMART III.

 
 
 

 

Nova gamma MDC per al control de la màxima demanda

on .

 

El constant increment del preu de l'energia elèctrica fa que un dels principals objectius, per a tot tipus de consumidors, sigui l'aplicació de diferents fórmules per a la reducció de la factura elèctrica. Per tenir èxit en aquest àmbit, CIRCUTOR ha desenvolupat el nou sistema de gestió de màxima demanda i control de potència: Nova gamma MDC (MDC 4 i MDC 20).

 

El principal objectiu de la nova gamma MDC de CIRCUTOR és la de realitzar el control de la màxima demanda d'una instal·lació. Per assolir aquest objectiu, l'equip connecta i desconnecta càrregues elèctriques de la instal·lació (càrregues que han de ser no prioritàries) a la fi d'assegurar que no s'excedeixi la potència màxima contractada, evitant ensurts en el rebut elèctric. A més, la gamma estesa MDC-20 permet un control per tarifes per adequar la connexió de las càrregues als períodes de menys cost energètic, evitant pics de consum per simultaneïtat de càrregues.

 

MDC-4: Analitzador per al control de la màxima demanda per nivell.

                 
MDC-4 Control máxima demanda  
   
 • Evita penalitzacions por excés de potència.
 •  
 • Disposa d'un analitzador de xarxes integrat.
 •  
 • Rellotge intern per a la sincronització de maxímetre.
 •  
 • Gestiona fins a 4 sortides independents.
 •  
 • Evita excessos per simultaneïtat en la connexió de càrregues.
 •  
 • Permet ajustar el vostre contracte a la realitat de la vostra instal·lació.
 •  
 
                 
  

Més informació: MDC-4. Control per nivell de màxima demanda.
 

 
 
 

MDC-20: Registrador de dades amb servidor web per a la gestió de la màxima demanda

                 
MDC-20 Gestión máxima demanda  
   
 • Evita penalitzacions per excés de potència.
 •  
 • Gestiona fins a 6 sortides i 8 entrades independents.
 •  
 • Connexió/desconnexió de càrregues segons prioritat programada.
 •  
 • Gestiona de fins a 48 entrades/sortides remotes per comunicacions RS-485 (usant LM 4I/O).
 •  
 • Controla automàticament la màxima demanda segons condicions, aplicant calendaris, perfils, etc.
 •  
 • Simula el comportament del sistema segons programació de l'equip.
 •  
 • Envia correus electrònics amb missatges personalitzats.
 •  
 • Guarda històrics superiors a un any.
 •  
 • Compatible amb qualsevol mestre de comunicació XML.
 •  
 • Genera i enregistra variables personalitzables per l'usuari (EnPI, %, kg, CO2, Euros, etc.).
 •  
 
                 
  

Més informació: MDC-20. Control predictiu de màxima demanda.
 

 
 
                 
  

Article: Com evitar penalitzacions per màxima demanda.

 
 
 

 

Noves solucions per a la PROTECCIÓ DIFERENCIAL

on .

 

Innovació contínua en protecció i monitoratge diferencial.

 

CIRCUTOR ofereix equips que autogestionen situacions anòmales i aleatòries en les instal·lacions elèctriques, minimitzant els efectes de les aturades elèctriques i facilitant els estalvis energètics. 

                     
  

 
  

REC3C

 

Interruptor diferencial reconnectador automàtic. Màxima continuïtat.

 

La família REC3C són interruptors diferencials tipus A (IEC 61008.1) de 2 ó 4 pols associats a un motor intel·ligent de reconnexió, el qual permet poder realitzar una reconnexió segura de l'interruptor diferencial de manera automàtica. El REC3C té la possibilitat de senyalitzar externament la protecció i la reconnexió mitjançant 2 sortides d'estat.

 

Més informació:
 Interruptor diferencial reconnectador automàtic.

 
 
                     
  

 
  

RGU-2

 

Relé electrònic de monitoratge i protecció diferencial. Protecció intel·ligent al vostre abast.

 

El relé diferencial RGU2 és un equip electrònic de dos mòduls que es pot utilitzar com a protecció diferencial ultraimmunitzada contra contactes directes i indirectes i com a monitor per a la visualització dels corrents de fuita. Programable, amb display (LCD) i barra de LED, per indicar de forma senzilla el nivell de fuita existent a la instal·lació. Prevé de possibles disparaments diferencials mitjançant una sortida de prealarma.

 

Més informació:
 Relé electrònic de monitoratge i protecció diferencial.
 

 
 
                     
  

 
  

RGU-10B

 

Relé electrònic de monitoratge diferencial tipus B. Monitoratge total al vostre abast.

 

RCM. monitor diferencial (IEC 62020) tipus B, universal (AC, DC, AC/DC), amb pantalla LCD que visualitza el corrent instantani de fuita mitjançant transformador diferencial WGC-TB. Permet la possibilitat de senyalització remota mitjançant sortides per contactes, lliure de potencial. Preveu els possibles disparaments de la protecció diferencial en totes aquelles instal·lacions on es poden presentar importants fuites de corrent amb component en contínua (DC) (IEC 60755). Apte per a instal·lacions monofàsiques i trifàsiques amb o sense neutre.

 

Més informació:
 Relé electrònic de monitoratge diferencial tipus B.
 

 
 
                     
  

 
  

REC max

 

Nova gamma de reconnectadors. Protecció diferencial i magnetotèrmica amb reconnexió automàtica. Telegestioneu la vostra instal·lació.

 

Dispositiu de tall autorearmable, que incorpora tant la protecció magnetotèrmica com la protecció diferencial ultraimmunitzada. Equip programable amb display, que mesura els corrents de fuita (protecció diferencial) i ordena la desconnexió o reconnexió del magnetotèrmic (protecció magnetotèrmica) mitjançant un motor que el governa mecànicament. La mesura de corrent de fuites, IΔ, necessita de transformador diferencial extern WGC que es subministra a part.

 

Més informació RECmaxP:
 Interruptor automàtic motoritzat autorearmable, fins a 63 A.

 

Més informació RECmaxMP:
 
Interruptor automàtic motoritzat, fins a 63 A.

 

Més informació RECmaxLPD:
 
Equip complet protecció i reconnexió magnotèrmica i diferencial.
 

 
 
 

CIRLAMP Sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic

on .

 

 

El constant increment del preu de l'energia elèctrica fa que un dels principals objectius per a tots els grans consumidors sigui la millora de l'eficiència energètica.

 

 

Des del punt de vista del consum d'energia, l'objectiu de ser més eficients, no només afecta a les instal·lacions industrials, sinó que l'enllumenat públic, en la majoria dels casos gestionat pels ajuntaments, és un dels grans consums en els que és possible ser més eficient.

 

CIRCUTOR des de la seva fundació l'any 1973 s'ha dedicat a dissenyar, fabricar i comercialitzar productes orientats a l'eficiència energètica. CIRCUTOR basant-se en la seva àmplia experiència en aquest sector, ha desenvolupat una gamma de productes orientats a una gestió intel·ligent de l'enllumenat públic obtenint importants avantatges a tots els nivells:

 

   
 • Estalvi d'energia.
 •  
 • Reducció dels costos de manteniment.
 •  
 • Reducció de les emissions de CO2.
 •  
 • Millora en la gestió de l'enllumenat públic exterior en benefici de l'usuari.
 •  

 

La solució que ha desenvolupat CIRCUTOR basada en el CirLamp, permet la gestió intel·ligent de l'enllumenat públic, amb l'objectiu d'augmentar l'eficiència disminuint el consum d'energia.

 

La possibilitat de controlar de forma remota el funcionament de cada punt d'enllumenat suposa nombrosos avantatges davant alternatives que proposen un únic control en capçalera.

 

El sistema CirLamp aporta tant la flexibilitat del control punt a punt, com la facilitat de la gestió del manteniment, repercutint directament en el consum d'energia elèctrica i en la satisfacció dels usuaris.

 

        

   

Més informació:
 Sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic.
 

 
 

  


 

Per què necessitem un sistema intel·ligent de gestió de l'enllumenat?

 

Aquests són alguns dels motius que justifiquen la necessitat d'utilitzar un sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic:

 

   
 • ‡El consum associat a l'enllumenat públic expressat en la despesa en electricitat anual per habitant és superior als 118 kWh a Espanya.  A França és aproximadament un 25% inferior i a Alemanya on tenen menys hores de llum solar a l'any, no és superior al 40% nostre.
 •  
 • L'enllumenat públic suposa, aproximadament, a la majoria de municipis més d'un 40% del consum d'energia.
 •  
 • El 40% es malgasta en forma de contaminació lumínica.
 •  
 • El 50% del temps d'ús de l'enllumenat públic es podria regular.
 •  

 

Elements del sistema de gestió de l'enllumenat públic.

 

El sistema de gestió eficient de l'enllumenat públic està format per mòduls CirLamp que s'instal·len en els punts de llum i pel CirLamp Manager que és l'encarregat de gestionar tota la xarxa d'equips i que s'instal·la en el quadre elèctric.

 

        

   

Més informació:
 Sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic.
 

 
 

  


 

On utilitzar aquest sistema?

 

Són molts els tipus d'instal·lacions en els quals la incorporació d'un sistema CirLamp pot suposar un important estalvi. Des d'instal·lacions d'enllumenat públic fins al control de l'il·luminació de túnels, passant per qualsevol possible aplicació a l'àmbit industrial.

 

esquema-cirlamp 

 

        

   

Més informació:
 Sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic.
 

 
 

  


 

Objectius de l'ús d'un sistema de gestió d'enllumenat.

 

Reducció del consum d'energia elèctrica:

 

Per aconseguir una reducció del consum podem realitzar dos tipus d'accions, d'entrada podem substituir les antigues làmpades de vapor de mercuri per aquelles que siguin més eficients, com per exemple les de LED, i a més hi ha la possibilitat de fer una gestió més eficient dels punts de llum amb l'ajuda del sistema CirLamp.

 

Reducció dels costos de manteniment:

 

Gràcies al sistema de control intel·ligent d'enllumenat públic que proposa CIRCUTOR podem reduir els temps d'actuació quan es produeix alguna incidència ja que tenim informació en temps real de quin és l'estat de la instal·lació. Gràcies a la informació que ens proporciona podem fer un manteniment preventiu dels punts de llum.

 

Reducció de la contaminació i emissions de CO2:

 

A l'aconseguir un consum d'energia més eficient podem reduir les emissions de CO2 que provoquen l'efecte hivernacle que afecta al clima mundial. També reduïm la pol·lució lumínica de forma que fem un ús més racional de la il·luminació pública.

 

        

   

Més informació:
 Sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic.
 

 
 
Revoluciona

Condensadors Heavy Duty de CIRCUTOR a un preu especial

on .

               
 

Preu condensadors Heavy Duty

 
 

Condensadors Heavy Duty de CIRCUTOR a un preu especial.

  
 

Els condensadors Heavy Duty de CIRCUTOR us garanteixen:

 

Major durabilitat.

 
   
 • ––Màxima qualitat en el propilè d'origen europeu.
 •  
 • ––Gruix del dielèctric optimitzat per a una major durada.
 •  
 

Major continuïtat de servei.

 
   
 • Tecnologia d'autoregeneració, que garanteix un mínim de pèrdues de capacitat.
 •  
 • Tecnologia de fusible intern. Assegura la desconnexió del condensador evitant situacions perilloses.
 •  
 

Seguretat garantida.

 
   
 • ––Sistema de seguretat per sobrepressió. Per garantir la correcta desconnexió de l'element condensador.
 •  
 • –Tecnologia de Gas inert. Completa eliminació de riscos de foc i fuites.
 •  
 

Condensadores Heavy Duty

                 
 

Tecnologia d'avantguarda CIRCUTOR.

 
   
 • ––Major capacitat de corrent: 1.8 x In, 2.5 x In short time.
 •  
 • ––Major tolerància als corrents de pic: 400 x In.
 •  
 • ––Major vida útil: 150.000 h.
 •  
 • ––Major resistència a la temperatura: -50/D, fins a 65 °C.
 •  
 • ––Més segur i innocu: gas inert.
 •  
 • ––Més eficient: les menors pèrdues de la seva classe, només 0,4 W/kvar.
 •  
 • ––Més garantia: 4 anys.
 •  
 • ––Lliurament més ràpid: més de 15.000 unitats en estoc.
 •  
 • Altitud: fins a 4.000 metres sobre el nivell del mar.
 •  
 
 Tecnología condensadores Heavy Duty
 

Lliurament immediat.
 
Més de 15.000 unitats en estoc.

 

Condensadors trifàsics tubulars amb terminal faston: Sèrie CLZ-FPT.
 Condensadors trifàsics tubulars amb regleta de connexió: Sèrie CLZ-FP.

  
Premeu aquí per descarregar en format pdf PDF aquesta promoció: es  en  fr  de  pt  pl
                 
  

Consulteu el nostre article especialitzat per conèixer la tecnologia Heavy Duty de CIRCUTOR.

 
 
 
                 
 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
    
 

TCP1RS+ : Nou conversor RS-485 / Ethernet

on .

 

Accediu de forma segura i assequible.

 

Amb el nou convertidor TCP1RS+ de CIRCUTOR tindreu una forma segura d'accedir a les instal·lacions des de qualsevol lloc. Informeu-vos a: Convertidor de comunicacions Ethernet a RS-485

                   
convertidor tcp1rs circutor  

És flexible:

 

• Converteix RS-485 – Ethernet.
 • Amb alimentació alterna.
 • Funció mestre-esclau estàndard o Routing.

 

És segur: accés amb usuari i contrasenya.
 És compacte

 

• Ocupa només 2 mòduls de Rail DIN .
 • Amb alimentació multi-rang (196…253 Vc.a.).

 

Tant si voleu crear una nova instal·lació, com si necessiteu actualitzar-ne alguna per accedir de forma remota, el convertidor TCP1RS+ de CIRCUTOR us ajudarà de forma ràpida i molt competitiva. Entreu ara a la web i sol·liciteu informació a : Convertidor de comunicacions Ethernet a RS-485.

 
 
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT